Een krachtige ouder heeft krachtige kinderen

Praktische informatie

OuderCoaching

Tijdens het intake gesprek ben jij vooral aan het woord. Ik wil graag horen hoe het leven van je gezin eruitziet. Samen komen we tot een hulpvraag. Daar gaan we de komende sessies mee aan de slag. De meeste ouders hebben na 3-5 sessies genoeg handvatten om zelf verder te gaan.

LeesTempoTraining

Tijdens het intake gesprek bekijken we de leesresultaten van je kind en de emoties rondom het lezen. Ik maak een plan met daarin het te bereiken doel. Na 8 weken plannen we een evaluatie gesprek. Deze training kan in overleg met school onder schooltijd op school gegeven worden.

Kosten


Intake  €45 max. een uur
Oudercoaching  €60 p/u
LeesTempoTraining €35 /45min
LeerKrachtenCoaching €60p/u
Persoonlijke Coaching  €60p/uBij annulering 24u van tevoren breng ik geen kosten in rekening.
Binnen 24u breng ik 50% in rekening

Werkdagen

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 14u

Passie

Samen met ouders het probleem

in hun gezin analyseren. Waarom

gedraagt iedereen zich zo? Dan

met nieuwe inzichten het gezin

in balans brengen.

Met de Reversie Methode zie je

de volgende dag resultaat. Heerlijk!

Reversie Methode