Een ontspannen kind leert met plezier.

LeesTempo Training

Op school doen kinderen veel ervaringen op tijdens het leren lezen. Soms blokkeren deze ervaringen de ontwikkeling.

Tijdens de leestraining kijk ik samen met je kind naar de emoties die de leesontwikkeling blokkeren. Spanning, angst of frustratie. Via Tappen (EFT) laten we die emoties los. Bij een ontspannen kind, zie je het leestempo vooruitgaan.

Naast de emoties loslaten is ook het trainen van het leestempo belangrijk. Ik geef elke week een verhaal en woordjes mee naar huis. Deze trainen jullie de hele week. De herhaling zorgt voor sneller herkennen van woorden. Kinderen ervaren gelijk succes. Ze zien het aantal woorden dat ze lezen elke dag meer worden. Hierdoor krijgen ze het leesplezier terug.

Veelal kan deze training onder schooltijd gegeven worden. Dit in overleg met de school. Uw kind is dan 45 min uit de klas.

Klik hier om een video te zien wat Tappen (EFT) is.

Stel je vraag

Passie

Samen met ouders het probleem

in hun gezin analyseren. Waarom

gedraagt iedereen zich zo? Dan

met nieuwe inzichten het gezin

in balans brengen.

Met de Reversie Methode zie je

de volgende dag resultaat. Heerlijk!

Reversie Methode